245. Laboration. Äggoljetempera och olja. 46x60 cm.