319. Ruin. Olja. 116x148 cm.
Det mentala jaget betraktar resterna av sin svunna boning och får en glimt av vad hon varit och vad hon åter kan bli.